Call us! +48 514 533 444

ZEGPAR Paweł Mazurczyk, 33a Ogrodowa St, 43-200 Pszczyna

Parkomaty


 1. Urząd Miasta w Cieszynie
 2. Urząd Miasta w Pszczynie
 3. Urząd Miasta w Oświęcimiu
 4. Urząd Miasta w Ustroniu
 5. Urząd Miasta w Wieliczce
 6. Urząd Miasta w Andrychowie
 7. Urząd Miasta w Skoczowie
 8. Powiatowy Zarząd Dróg w Gorlicach
 9. G.S. Samopomoc Chłopska w Wiśle
 10. Parkomaty (5 szt) – Jastrzębski Zakład Komunalny

Systemy Parkingowe

 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach
 2. Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach Ochojcu
 3. Hospicjum St. Laurentius - Warburg (NIemcy)
 4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie 5. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych "Bosmal" w Bielsku-Biała
 6. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku
 7. Miejska Administracja Targowisk i Parkingów w Rzeszowie 8. Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości we Włocławku
 9. Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
 10. Teatr Polski w Bielsku -Biała
 11. Bank Śląski w Bielsku-Biała
 12. Bank Śląski w Rybniku
 13. Kredyt Bank w Rybniku
 14. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach
 15. Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej W Tarnobrzegu
 16. Wyższa Oficerska Szkoła Wojsk Lądowych – Wrocław
 17. System Parkingowy AMANO (wraz z Kasą Automatyczną) – Urząd Miejski w Jastrzębiu Zdroju
 18. Politechnika Śląska w Gliwicach
 19. Urząd Miejski w Rybniku
 20. Rybnickie Służby Komunalne
 21. Swisspor Polska Sp. z o.o. Chrzanów
 22. Voestalpine Steel Service Center Polska Sp. z o.o., Tychy
 23. Frasenuis Nephrocare Polska Sp. z o.o., Poznań
 24. Restauracja "Wodna Wieża", PszczynaKoncepcje

 1. Strefa Ograniczonego Postoju w Zabrzu
 2. Strefa Ograniczonego Postoju w Sosnowcu
 3. Koncepcja bezobsługowego systemu parkingowego - Samodzielny publiczny sepcjalistyczny ZOZ w Lęborku
 4. Koncepcja bezobsługowego systemu parkingowego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie
 5. Inne - większość zainstalowanych przez nas systemów parkingowych wymagała opracowania koncepcji

Usługi Parkingowe

 1. Górnośląskie Centrum Medyczne - Katowice Ochojec
 2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny - Tychy
 3. Parking ul. Dworcowa - Pszczyna
 4. Parking ul. Wojska Polskiego - Pszczyna
 5. Parking ul. Katowicka - Pszczyna 6. Parkingi miejskie - Skoczów